Algemene voorwaarden

Een skateterrein wordt beschouwd als een speelterrein en valt dus onder de bepalingen van het koninklijk besluit van 28 maart 2001 betreffende de uitbating van speelterreinen.

VEILIGHEID VOOR ALLES

De norm? Om aan te tonen dat skate-toestellen veilig zijn is er een brede consensus nodig die als referentie gebruikt kan worden. Voordien waren er twee verschillende normen (de Duitse DIN 33943 en de Franse AFNOR S52-401) die afhankelijk van de gemaakte keuze gehanteerd werden. Vandaag bestaat er een geharmoniseerde Europese norm (EN 1474:2006) voor de skatetoestellen. De Europese standaard is van toepassing op faciliteiten voor gebruikers van inline-skates, roller skates, skateboards of soortgelijke rolsportuitrustingen. In de norm staan enkele basisverhoudingen, maximum en minimum hoogtes,… Het zijn technische richtlijnen die een bepaald veiligheidsniveau beschrijven. Ze houden rekening met onder andere de verbindingen, openingen, materialen van de toestellen evenals de ondergrond en de ruimte rond de toestellen. De standaard is er om risico’s te beperken en gebruikers van het skatepark een zo veilig mogelijke manier van sporten te bieden. De Europese norm garandeert dus dat de veiligheid van een skatetoestel voldoende is. . Voor de toestellen die voldoen aan een EN-norm, voorzien van een verklaring van de leverancier of fabrikant, moet je geen risicoanalyse uitvoeren. Ze moeten wel geïnspecteerd en onderhouden worden. 

Neem vrijblijvend contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan